Kozasoft Bilişim ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarının temelini, şirket hedefleri ve ihtiyaçlarını karşılamak için, belirlenen işe en uygun nitelikteki işgücünü işe alma ilkesi oluşturmaktadır.

Nitelikli İşgücü
  1. Kozasoft kurumsal değerlerine ve
  2. Belirlenen görev için gerekli niteliklere sahip,
  3. Takım Çalışmasına Yatkın,
  4. Sonuç Odaklı
işgücünü sağlamayı hedef edinmektedir.

Başarının Sürekliliğini Sağlamak
  1. Sürekliliği sağlamak için işgücünün ve iş süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli olduğu takdirde yeniden yapılandırılması,
  2. Çalışanların performanslarının takibi ve hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi,
  3. Çalışanları performansları ve şirkete kattıkları değerler doğrultusunda ödüllendirmek,
İnsan Kaynakları önceliğimizdir.